Aktualne materiały dydaktyczne na stronie Centralnego Szpitala Klinicznego,
pod adresem: http://www.csk.umed.pl/zmn-materialy-dydaktyczne/2017.10.04